belangrijke mededeling BTurf omtrent sponsoring Campus RPF

Betreffende ons eerder bericht van 01.05.2017 waarin wij hadden meegedeeld dat dhr. Marc De Cock heeft beslist de sponsoring van zijn hengsten ten voordele van de kwekers en eigenaars van paarden te annuleren, is er tot onze spijt een pijnlijke vergissing geslopen.

 

 

Het is inderdaad niet Marc De Cock die beslist heeft om de sponsoring van zijn hengsten ten voordele van de kwekers en eigenaars van de paarden te annuleren.  Dit bericht werd, op geheel eigenzijdige wijze, door B-Turf gepubliceerd zonder medeweten en zonder in overleg te treden met dhr. Marc De Cock waarvoor wij ons excuseren.

 

Middels dit bericht, hetwelk ons eerder bericht van 01.05.2017 integraal vervangt, willen wij iedereen mee te delen dat de sponsoring van dhr. Marc De Cock nog steeds loopt en dhr. Marc De Cock NIET heeft beslist om de sponsoring van zijn hengsten ten voordele van de kwekers en eigenaars van paarden te annuleren.

 

Recht van antwoord Marc De Cock :

 

Op geen enkel ogenblik heb ik er aan getwijfeld om namens Campus de sponsoring te annuleren, wel integendeel.  De vele positieve reacties, de talrijke bewijzen van opkomst van kweekmerries voor Fearless Vrijthout zijn het meest duidelijke bewijs van de appreciatie.  Ik word daarnaast overladen met positieve reacties zowel van kwekers als van eigenaars.

 

Het is juist mijn bedoeling om via Campus, een positieve input te verschaffen en ondersteuning te bieden aan eigenaars en kwekers van paarden teneinde hun sport voluit te kunnen beoefenen.  De kosten in onze sport rijzen immers de pan uit en via dit initiatief wordt een opportuniteit geboden om een deel ervan te recupereren.  Door middel van deze rechtzetting is bijgevolg ten aanzien van iedereen duidelijk gemaakt dat de opportuniteit van Campus tot sponsoring van € 300.000, dewelke trouwens nog steeds op deze site staat, 100% gehandhaafd blijft.

 

Tot spoedig.

 

Namens Campus

 

Dhr. Marc De Cock

 

 

Programma van alle Franse drafrennen: 

GISTEREN (klik hier)

VANDAAG (klik hier)

MORGEN (klik hier)

 

www.bturf.be

Like BTurf op Facebook